top of page

Historiek

Sinds het begin der tijden heeft de mens zich behandeld met planten, maar het is pas aan het begin van de 20e eeuw dat de Engelse dokter, Edward Bach (1886 – 1936) het verband legt tussen de fysieke gezondheid en de emotionele en mentale toestand.

 

Hij begrijpt dat ziekte het resultaat is van een onbalans tussen de ziel en de geest, en dat uitsluitend fysieke behandelingen niet volstaan om de patiënt te genezen. Echte genezing is maar mogelijk als men de persoon in zijn geheel behandelt, ttz: lichaam, ziel en geest.

 

Dr. Bach wijdt zijn leven aan het zoeken naar een zachte heling die dit principe inhoudt en zo ontdekt hij de invloed van bepaalde bloemen op de emoties en gemoedsgesteldheden.

Bij zijn dood in 1936, heeft hij 38 bloemen gerepertorieerd, die hij heeft onderverdeeld in 7 groepen, volgens de belangrijkste emoties.

bottom of page